O Nama

NAZIV

PRAVNOG LICA:

CENTAR ZA BEZBEDNOST NA RADU I

ZAŠTITU OD POŽARA DOO NOVI SAD

SEDIŠTE

PRAVNOG LICA:

 

Vojvođanska 16, Novi Sad

Telefon (direktor):

064/169-08-38

Faks/Telefon:

021/451-774

E-mail:

office@centar.co.rs

Web:

www.centar.co.rs

PIB:

106763031

Matični broj:

20675616

Tekući račun:

Broj računa: 285-2221000000034-25

PDV:

DA