Početna
centar.co.rs
Zaštita od požara PDF Štampa El. pošta
Novi Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS” br. 111/2009), koji je počeo da se primenjuje od 05.09.2010. godine, propisuje sledeće novine za sva pravna lica i preduzetnike:
Kategorizacija prema ugroženosti od požara:
Prema čl. 23. Zakona, objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:
1)    sa visokim rizikom od izbijanja požara − prva kategorija ugroženosti od požara;
2)    sa povećanim rizikom od izbijanja požara − druga kategorija ugroženosti od požara;
3)    sa izvesnim rizikom od izbijanja požara − treća kategorija ugroženosti od požara.
 
Opširnije...
 
Bezbednost i zdravlje na radu PDF Štampa El. pošta
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („ Sl.glasnik RS“ br. 101/05) stupio je na snagu 29.11.2005.godine
Osnovni cilj Zakona je uvođenje principa prevencije u sprečavanju nastajanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i to pre svega, utvrđivanjem procene rizika pre početka rada i upravljanjem rizicima.
Na većinu povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezane za rad može se preventivno delovati, a prvi korak ka preventivnim merama jeste procena rizika.
Međutim pored prevencije, izrada Akta o proceni rizika je i najbitniji dokument jedne firme u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Opširnije...
 
Bezbednost hrane - HACCP PDF Štampa El. pošta
Zakon o bezbednosti hrane,“Službeni glasnik RS“ br 41/2009


Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Cilj ovog zakona je da obezbedi visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i zaštitu interesa potrošača, uključujući načelo poštenja i savesnosti u prometu hranom, uzimajući u obzir kada je to moguće zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja i zaštite životne sredine.

Opširnije...
 
Sertifikacija sistema QMS – EMS – FSMS PDF Štampa El. pošta

Za preduzeća u Srbiji međunarodni standardi predstavljaju moćno sredstvo u unapređenju kvaliteta i konkurentnosti proizvoda i sticanja poverenja međunarodnog tržišta. Primena ovih standarda doprinosi smanjenju troškova i poboljšanju konkurentnosti i olakšava pristup nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Opširnije...
 
Usluge centra PDF Štampa El. pošta


- USLUGE U OBLASTI BEZBEDNOTI I ZDRAVLJA NA RADU:
- USLUGE U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
- USLUGE U OBLASTI MOBINGA (ZABRANE ZLOSTAVLJANJA NA RADNOM MESTU)
- USLUGE U OBLASTI QMS – EMS – FSMS...

 

Opširnije...
 
Konsultantske usluge PDF Štampa El. pošta

 Za poslodavce:

Ako imate odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu koje nije u mogućnosti da na adekvatan način obavlja te poslove usled prevelike opterećenosti drugim poslovima ili niste zadovoljni kvalitetom i načinom rada, nudimo vam konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti mobinga u vidu izrade potrebne dokumentacije, davanja predloga, sugestija i rešenja ili u vidu dodatne edukacije vašeg odgovornog lica.

Za odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu:

Ako imate previše obaveza i niste u mogućnosti da na adekvatan način obavljate poslove bezbednosti i zdravlja na radu usled prevelike opterećenosti drugim poslovima, nudimo vam konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti mobinga u vidu izrade potrebne dokumentacije, davanja predloga, sugestija i rešenja.

Za zaposlene, sindikate:

Ako vam je potrebna pomoć, sugestija, edukacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili oblasti mobinga (zabrane zlostavljanja na radnom mestu), nudimo vam konsultantske usluge u vidu edukacije zaposlenih, ili predstavnika zaposlenih, i davanja predloga, sugestija i rešenja.


 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kursna lista

Vesti info:

Kamatica.com - Kamatica vesti
Finansijski portal Kamatica.com, Kamatica vesti